Перейти к основному содержанию

Быстрый поиск

 

L'eterna desunio dels catalans : l'oposicio catalanista a Franco (1939-1950)

Авторы: 
Guell, Ampuero Casilda
Обложка: 

 

L'autora ens explica en aquesta obra la historia de la lluita dels catalans en els primers anys del franquisme, dona a conèixer que l'element català d'oposició externa al règim va ser més significatiu del que s'havia reconegut fins ara i narra els motius del fracàs de l'oposició catalana a Franco entre 1939 i 1950.
En el periode immédiat a la Guerra Civil, molts catalans es van traslladar a França, el Regne Unit, els Estats Units i l'Amèrica Llatina (en especial a Mèxic) a la recerca de refugi. A l'exili i a Catalunya, catalans de tota classe i condició van provar de vèncer les dificultáis imposades per la dispersió, entre altres problèmes, per tal d'organitzar una oposició efectiva al dictador. El 1950, la comunitat internacional va deixar clara l'acceptació del franquisme, tôt esmicolant les esperances de molts catalans, els que s'havien quedat al seu país í els que vivien a l'estranger.
Les dificultáis économiques i de comunicado, les divisions internes, les nombroses lluites peí lideratge i les males relacions amb altres grups no van fer possible establir un programa polític unitari ni tampoc unes instituions gover-namentals, fet que va fer trontollar sovint la seva legitimitat i va debilitar la seva força d'oposició a Franco.
 
Содержание: 
Сведения об издании: 
Barcelona : Editorial Base, 2008. - 222 p.
ISBN: 
978-84-92437-02-3
Тематическое подразделение: 
Исторические науки
Месяц: 
Май
Год: 
2012